ReadyPlanet.com
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์

  [14 ก.ย. 58] โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำarticle

 โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำ เพิ่มคุณภาพชีวิต

ให้กับนักเรียนศิริสาธิต

[9 ก.ย. 58] ลงทุนเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาarticle

 ลงทุนเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา

-  รวมมูลค่ากว่า  200 ล้านบาท

[4 ก.ย. 58] สนับสนุนการใช้สื่อ Tablet article

 สนับสนุนการใช้สื่อ Tablet

ของ นักเรียนชั้น ม.1-2

นร.จปร. โชว์ยิงลูกโทษarticle

รุ่นพี่ นักเรียนนายร้อย จปร.

(ศิษย์เก่าศิริสาธิต) โชว์ยิงลูกโทษ

[24 ส.ค. 2558] ส่งเสริมกีฬาโปโลน้ำ

โรงเรียนศิริสาธิตร่วมมือกับนักเรียนนายร้อย จปร.

ส่งเสริมกีฬาโปโลน้ำ

[13 ส.ค. 58] ศิริสาธิตเกมส์

 ศิริสาธิตเกมส์ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558

[12 ส.ค. 58] วันแม่แห่งชาติ ปี 2558
[28 ก.ค. 58] แนะแนวเป้าหมายสู่อาชีพในฝันarticle

รุ่นพี่ พาณิชยนาวี แนะแนวอาชีพ

ให้กับน้อง ร.รศิริสาธิต

โดยนายเกรียงไกร เจนพิชัย

[27 ก.ค. 58] กิจกรรมวันเข้าพรรษาarticle
[3 ก.ค. 58 ] นักเรียนสอบติด (เหล่า จปร. ปี 58)

 นักเรียนสอบติด เหล่า จปร. ปี 58

กลับมา เยี่ยมโรงเรียน

[Go to top]ขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมเวปไซต์ โรงเรียนศิริสาธิต