ReadyPlanet.com
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์

  [18 ก.ย. 58] แนะแนวสู่รั้ว เตรียมทหาร article

 ศิษย์เก่านักเรียนเตรียมทหาร

แนะแนวอาชีพ นายร้อย

ให้กับน้อง ๆ รร. ศิริสาธิต

[11 ก.ย. 58] การฝึกท่าหลบระเบิดarticle

 การฝึกท่าหมอบ

เพื่อใช้ในการหลบระเบิด

[8 ต.ค. 58] นักเรียน ม.6 ปี 2558 ในโครงการ Top Ten มุ่งสู่อาชีพ กัปตันเรือarticle

โรงเรียนศิริสาธิต  สามารถส่งนักเรียน 2 คน
มุ่งสู่อาชีพกัปตันเรือ (รอบที่ 1) ได้สำเร็จ 
คือ นายณัฐพงศ์  ศรีวิมาน  , นายจักรกฤษ  ศรีเอียด
ใน
โครงการ Top Ten พาณิชยนาวีนานาชาติ
ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

[3 ต.ค. 58] นักเรียน ม.6 ปี 2558 ในโครงการ Top Ten มุ่งสู่อาชีพ กัปตันเรือ (ภาคพละศึกษา)article

โรงเรียนศิริสาธิต  ส่งตัวแทนนักเรียน และรุ่นพี่พาณิชย์นาวี
เพื่ออำนวยความสะดวก นักเรียน 2 คน 
มุ่งสู่อาชีพกัปตันเรือ  รอบพละศึกษา
คือ นายณัฐพงศ์  ศรีวิมาน  , นายจักรกฤษ  ศรีเอียด
ใน
โครงการ Top Ten พาณิชยนาวีนานาชาติ
ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

[14 ธ.ค. 58] การแนะแนว จากกลุ่มสภาเด็กและเยาวชน มุ่งสู่อาชีพ ผู้พิพากษา

ประธาน และรองประธาน สภาเด็กและเยาวชนของ จ.สุราษฎร์ธานี
ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
แนะนำ ให้ความรู้ นักเรียนโรงเรียนศิริสาธิต เพื่อให้มีความพร้อม
เข้าสู่การเรียน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

[9 ม.ค. 59] กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย NBT

โรงเรียนศิริสาธิต  สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559
การจัดบูธเกมแจกไอศครีม ของรางวัล / การแสดงบนเวที /
บริจาคตู้เย็น 2 ประตู 1 เครื่อง 

     เพื่อเป็นการส่งความสุข  และสร้างความสนุกสนานให้กับ
เด็กๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ทุกคน

[5 ธ.ค. 58] กิจกรรมวันพ่อ article

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

ณ ห้องประชุมโรงเรียน

[1 ต.ค. 58] อาคารอำนวยการหลังใหม่ article

ลงทุนเพิ่มศักยภาพทางการศึกษากว่า 200 ล้าน

อาคารอำนวยการหลังใหม่ ใน ปีการศึกษา 2559

[24 ก.ย. 58] ก้าวสู่ โรงเรียนนานาชาติ ศิริสาธิตarticle

 ลงทุนเพิ่มศักยภาพทางการศึกษากว่า 200 ล้าน

โรงเรียนนานาชาติ ศิริสาธิต

SIRISATID INTERNATIONAL SCHOOL

[19 ก.ย. 58] ประชุมสานสัมพันธ์ article

 ประชุมสานสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2558

[Go to top]ขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมเวปไซต์ โรงเรียนศิริสาธิต