ReadyPlanet.com
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์

  [3-6 มี.ค. 59] ค่ายนายร้อย - นักบิน
ส.ค.ส. 2559 จาก ฯพณฯ ท่าน นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

คณะผู้บริหารและนักเรียน ร.ร.ศิริสาธิต  ส่ง ส.ค.ส.
ให้กำลังใจถึง ฯพณฯ ท่าน นายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา
 
และ 
ฯพณฯ ท่าน นายกรัฐมนตรี ได้รับ ส.ค.ส. และตอบขอบคุณ
กลับมาด้วย ส.ค.ส. ลงลายมือชื่อ ฯพณฯ ท่าน
จำนวน 24 ฉบับ

       ทางคณะผู้บริหารและนักเรียน ร.ร.ศิริสาธิต
รู้สึกเป็นเกียรติ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

[17 ก.พ. 59] ผลงานความสำเร็จนักเรียน ม.6 รุ่นที่ 2

 ผลงานความสำเร็จนักเรียน ม.6 รุ่นที่ 2 (จากนักเรียนทั้งหมด 8 คน)

[19 ก.ย.58] การแนะแนว จากแพทย์ ม.ธรรมศาสตร์ มุ่งสู่อาชีพ แพทย์article

ผู้บริหาร รร.ศิริสาธิต ร่วมกับ แพทย์  (โครงการแพทย์ชนบท)
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
แนะนำ ให้ความรู้ และจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพนอกสถานที่
ให้กับท่านผู้ปกครองนักเรียน รร.ศิริสาธิตเพื่อส่งเสริมและผลักดัน
ให้นักเรียนมีความพร้อมเข้าสู่การเรียน
คณะแพทยศาสตร์
ในโครงการแพทย์ชนบท ของ ม.ธรรมศาสตร์
ในโครงการ 14 จังหวัดภาคใต้ ของ ม. สงขลานครินทร์ หาดใหญ่
ในโครงการ กสพท. ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , พระมงกุฎ ฯ

7.jpg[3 ก.ค. 57] รุ่นพี่ คณะแพทยศาสตร์article

 รุ่นพี่ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

มานิเทศน้อง ๆ ม.6

[21-22 ก.ย. 58] ค่ายฝึกทหาร - ตำรวจ มุ่งสู่อาชีพนายร้อย รุ่นที่ 1article

การฝึกเพื่อเรียนรู้การเป็น ทหาร และตำรวจ 
การฝึกที่เสมือนจริง โดยครูฝึก  รุ่นพี่ และนร.นายร้อย
ก่อนการก้าวเข้าสู่อาชีพ นายร้อย ทหาร 3 เหล่าทัพ และตำรวจ
ณ กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่ ๔๑๗
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ 

[9-11 ต.ค. 58] ค่ายฝึกทหาร - ตำรวจ มุ่งสู่อาชีพนายร้อย รุ่นที่ 2 , 3article

การฝึกเพื่อเรียนรู้การเป็น ทหาร และตำรวจ 
การฝึกที่เสมือนจริง โดยครูฝึก  รุ่นพี่ และนร.นายร้อย
ก่อนการก้าวเข้าสู่อาชีพ นายร้อย ทหาร 3 เหล่าทัพ และตำรวจ
ณ โรงเรียนศิริสาธิต

[29 ก.ย. 58] ค่ายฝึกการใช้ปืน มุ่งสู่อาชีพนายร้อย article

การฝึกวิธีการใช้ปืน 9 มม. ปืน 11 มม. ปืนยาว ปืนเอ็ม 16
เพื่อพร้อมสู่การเป็น ทหาร และตำรวจ 

การฝึกที่เสมือนจริง โดยครูฝึก  รุ่นพี่ และหน่วยรบพิเศษ
ก่อนการก้าวเข้าสู่อาชีพ นายร้อย ทหาร 3 เหล่าทัพ และตำรวจ
ณ โรงเรียนศิริสาธิต

[19.ก.ย.58] ค่ายฝึกการแปรแถว สวนสนาม มุ่งสู่อาชีพนายร้อยarticle

  การแปรแถว ท่าฝึก เพื่อเข้าสู่  รั้วนายร้อย

[19 ก.ย. 58] ฐานเตรียมพร้อม

 ฝึก 6 ฐาน เพื่อเตรียมความพร้อม

ในการเข้าสู่ โรงเรียนเตรียมทหาร

[Go to top]ขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมเวปไซต์ โรงเรียนศิริสาธิต