ReadyPlanet.com
dot
ความร่วมมือระหว่างองค์กร

                   

[3-6 มี.ค. 59] ค่ายนายร้อย-นักบิน                     [19 ธ.ค. 58] นักเรียนชั้น ม.5 เข้าร่วม
โรงเรียนศิริสาธิตร่วมกับ การบินไทย                  นิทรรศการ สายน้ำแห่งชีวิต ร่วมมือกับ
และโรงเรียนนายเรืออากาศ                               กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำท่าสะท้อน


                 

[19 ม.ค. 59] ติว O-Net คณิตศาสตร์                   [14 ม.ค. 59]  ร่วมกิจกรรม "อนุรักษ์
ให้นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนมัธยม                          ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ" 
ร่วมมือกับ
ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี                                    
สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 5

                   

  [9 ม.ค. 59] กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ                   ส.ค.ส 2559 จากสำนักนายกรัฐมนตรี
โรงเรียนศิริสาธิตร่วมมือกับสถานี                          ถึง คณะผู้บริหาร นักเรียน ร.ร.ศิริสาธิต
วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT                      

                      

[14-15 พ.ย. 58] รามคำแหงแรลลี่                       [16 พ.ย. 58] รับปริญญาบัตร            
โรงเรียนศิริสาธิตร่วมมือกับสมาคม                      คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์       
ศิษย์เก่ารามคำแหงสุราษฎร์ฯ                              โดยความร่วมมือของโรงเรียนศิริสาธิต  

                 

[30 พ.ย. 58]                                                          [14 ธ.ค. 58]
ติว O-NET คณิตศาสตร์ ป.6                                 สภาเด็กและเยาวชน ของจ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี                              กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์          
                                                                               อบรมให้ความรู้ก่อนทำกิจกรรม / โครงการจิตอาสา
                                                                               ประชาธิปไตย

    ขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมเวปไซต์ โรงเรียนศิริสาธิต